grapes on vineyard during daytime

Een dertiger

Geloven in bloei is dat haalbaar in deze wereld waarin we leven?
Heeft het niet iets naïefs of maakbaars?
Ik zal eerlijk zijn: ik heb ermee geworsteld.
Klinkt het niet op een bepaalde manier als een maakbaar 7-stappenplan?
Iets wat voorbijgaat aan het realisme?
Ja.. dat kan je misschien wel zeggen dat het voor een deel voorbijgaat aan realisme.
Maar ik heb het beeld niet van de minste geleend.
Een dertiger die met weinig woorden heel veel kan zeggen.
Een dertiger die door zijn andere blik op de wereld, je met een simpel beeld een nieuw perspectief kan ontvouwen..

Iemand die heel bewust veel tijd doorbracht met een kleine kring vrienden om zich heen. Iemand die ook de mensen zag, naar wie anderen de rug toekeren. Mensen die op het eerste oog misschien teveel tijd van je vragen of teveel geld, of die je een slecht imago bezorgen als je ermee optrekt. 
Het zal je misschien niet verbazen dat ik het over Jezus heb. 
Hij gelooft in bloei voor jou en mij.

En ik heb ervaren dat Hij ons persoonlijk wil ons helpen om dat ook te doen. Hij leefde het ons voor.
Hij leert ons op een andere manier te kijken naar bloei. 
Het enige wat hij ons vraagt is of je bereid bent om op een nieuwe manier te leren kijken. Naar Hem. Naar de ander. En naar jezelf.

Eerst ik

Ja dat laatste ook: Jezelf.
Dat wordt nog wel eens vergeten.
Of juist uitvergroot als adagium voor een goede geestelijke gezondheid: ‘Eerst ik.’  
Toen iemand me die spiegel voor probeerde te houden, kaatste ik direct terug: Nee, daar gaat de hele samenleving al aan kapot: Aan toenemend individualisme. Drie keer nazeggen en het liefst zo dat ik het geloofde werkte dus niet. Supersnel toverde ze een andere spiegel tevoorschijn. Dan is het voor jou: ‘Nu ik’. 
Door haar oprechte liefdevolle blik wist ik dat ze gelijk had.
Soms heb je even iemand nodig die je dat laat ontdekken. 
Onder het mom van ‘zelfverloochening’ wordt dat nog wel eens vergeten. Maar ik heb in dit bijzondere seizoen mogen ontdekken dat tijd een geschenk is van onze Schepper. En we zijn aan elkaar gegeven om tot bloei te komen. En de vruchten die dan zullen bloeien zullen verschil maken voor mensen om ons heen en voor onszelf. Meer nog: Aan de vruchten kent men de boom. Zie je een druif, dan weet je: die komt van een wijnstok. Dat is ook een beeld waarmee Jezus iets van zichzelf liet zien. Met dat beeld laat Hij zien hoe we tot bloei kunnen komen en wat daar belangrijk voor is: Verbondenheid met Hem en de andere takjes.

Tot bloei komen

Misschien klinkt je dat wat abstract in de oren. Wat zweverig misschien.
Verbondenheid met iemand die ruim 2000 jaar geleden leefde.
Toch is er van niemand in de wereld een verhaal zó vaak vertaald en doorverteld als dat van Jezus, in wie wij de liefde van God kunnen leren kennen. 

Of je er nou mee bent groot gebracht, of helemaal niet.
Of juist best wel actief was of bent in een kerk.
Misschien herken je wel iets van dat allerlei inspirerende webinars over persoonlijke groei of bloei vaak wat losstaan van nadenken over zingeving en christelijk geloof.

Het duurde even voor ik erachter kam dat die twee alles met elkaar te maken hebben. Als je inschrijft voor de inspiratiemails of de e-coaching laat ik je daarvan graag iets zien hoe juist die verbinding me helpt om te geloven in bloei.
Talloze boeken op het snijvlak van psychologie, filosofie en theologie verslond ik voor je. Mensen van verschillende generaties mocht ik ontmoeten.
Ook mocht ik meer oog krijgen voor het mysterie dat verstand, ziel en lichaam een bijzondere eenheid zijn, een geschenk van God aan ons.

Tijdens een moment van meditatie en gebed onder de 150 jaar oude plataan in onze achtertuin besefte ik dat we alleen samen met elkaar – jong en oud – iets kunnen ervaren van het mysterie van de liefde van God.
En ik geloof dat jij ook weer veel moois te vertellen hebt in ontmoetingen met die ander uit de andere generatie. Ook jouw verhaal over verbinding of misschien juist de moeite daarmee ik graag horen. Er is zoveel meer moois om met elkaar te delen. En ook zoveel kwetsbaars waar we elkaar voor nodig hebben. Daarom bleef Adam niet alleen.
Daarom schiep God jou en mij.
Voor verbinding met Hem en met elkaar.

Wat ik zelf mocht ontvangen geef ik graag aan je door. 
Zo hoop ik dat ik jou mag inspireren, met blogs, een online cursus of offline producten die generaties inspireren om je leven te delen op een dieper level. 

Ik wens je een boeiende zoektocht, inspirerende ontmoetingen en vruchten van geloof, hoop en liefde!

Add A Comment